Diastasis recti

Diastasis recti

The picture of diastasic recti and normal abdomen